ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล

ร่วมสนุกตอบคำถามเพียง 3 ข้อ1. ชื่อของรัฐมิสซิสซิปปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอักษร S จำนวนกี่ตัว2. คณาจารย์ชาวไทยของภาควิชาภาษาตะวันตกที่เป็นสุภาพสตรีและ     มีชื่อลงท้ายด้วยสระ –า มีทั้งหมดกี่ท่าน (ทั้ง 2 สาขาวิชานะคะ)3.  ผลงานรวมเล่มบทกลอนของนิสิตภาษา...

ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสม...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560

ประกาศวันที่ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

คู่มือเกี่ยวกับระบบการรับสมัครเข้าศึกษา (TCAS) ในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 256...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กลนารี จิ๊นหลี

เอกสารชี้แจงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา (TCAS) ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

ข้อกำหนดในการเข้าห้องสอบ TOEIC

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไ...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

บทกลอนภาษาอังกฤษ โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ได้มีโอกาสใช้ความสามารถทางภาษาและจินตนาการในการประพันธ์บทกลอนภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกที่นิสิตมีต่อประเด็นหัวข้อต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในสั...

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

กิจกรรม

นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสได้รับราง...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และส...

การนำเสนอผลงานดีเด่นรายวิชาโคร...

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดให้นำเสนอผลงานดีเด่นจำนวน 12 ผลงาน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษา...

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขา...

ภาควิชาภาษาตะวันตกมีความยินดีต้อนรับคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...