ขอเชิญนิสิตทุกสาขาวิชาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม...

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญนิสิตทุกสาขาวิชาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” โดยได้รับเกียรติจากคุณกุณฑิรา ถมยาแก้ว Managing D...

ประกาศวันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง THE GREAT GATSBY

///////////////////////////////////////// ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนท่านที่สนใจชมละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE GREAT GATSBY" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา ...

ประกาศวันที่ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดชายหาดบางแสน

///////////////////////////////////////////////////////////////// ภาควิชาภาษาตะวันตกขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดชายหาดบางแสน โดยร่วมเก็บขยะตามแนวชายหาดบางแสน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์และนิสิตภาควิชาภา...

ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

การสัมมนาทางวิชาการด้านการวิจั...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร...

นิสิตภาควิชาร่วมเป็นอาสาสมัครใ...

นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันการบิน...

"เปิดเทค" สาขาภาษาฝรั่งเศส

"การเปิดเทค" กิจกรรมที่จะเฉลยว่าพี่ที่คอยเฝ้าดูแลน้องตั้งแต่แรกเข้า คอยส่งน้ำ ส่งข้าว ส่งขนม แบ่งปันเอกสารการเรียนมาเป็น...